Sailing World Championship Aarhus 2018

Produkt- og konceptudvikling
Sprog og kommunikation
Grafisk design
 Antropologisk forundersøgelse

Rasmus Hørsted Jensen
Jakob Baungaard
 Stine Bigum
     Maria Vase

UDFORDRING

I sommeren 2018 var Aarhus værtsby for en af de største enkeltstående sportsbegivenheder i Danmark nogensinde: VM i sejlsport for samtlige 10 olympiske bådklasser fra d. 30. juli – 12. august 2018. VM teamet arbejdede hele vejen igennem projektet med en vision om at sætte et bæredygtigt aftryk i verden under arrangementet.

Et første skridt var at sørge for at holde havet rent (SDG 14.1). Landstræner Peter Hansen har udtrykt, at der er et stort behov for at få et system, der kan håndtere affaldet ved sejlsporten, både under træning og under stævner. Meget af affaldet under sejladser ender i bunden af trænerens både, hvilket resulterer i, at affaldet forholdsvis nemt kan blæse ud af båden og ned i vandet. Pladsen i disse både er trang, og derfor er det vigtigt, at systemet bliver en integreret del af bådene.

En affaldssorteringstaske, der monteres direkte i trænernes både. Tasken indeholder tre rum til tre affaldsfraktioner. Sorteringen kan således nemt foregå ved første berøring med affaldet, samtidig med at risikoen for at affaldet ryger overbord, elimineres. Der blev udviklet et tilsvarende affaldssorteringssystem på land, så det indsamlede og sorterede affald nemt og korrekt kunne håndteres efter sejladserne.  

Fraktionsrummene er lavet fleksible, så de til næste event kan ændres til evt. nye relevante fraktioner. I Aarhus indsamlede vi pant med Dansk Retursystem, madaffald til bioforgasning med E.ON og derudover plast, restaffald og farligt affald. Også Aarhus Kommunes Klimasekretariat har støttet tasken.

Taskerne blev uddelt som give away til 200 trænerne fra hele verden fra så mange forskellige nationer som muligt under VM. Tasken og konceptet er således kommet med ’hjem’ til alle deltagende nationer efterfølgende, så projektet er udviklet til at have et internationalt sigte og høj adfærdsændrende karakter.

Tasken er produceret i samarbejde med We:Re og er designet af Big Design. Materialerne er dels overskudspresenning fra produktion og gamle genanvendte lastbilstropper. 

Affaldssorteringstasken er blevet designet på baggrund af forundersøgelser, hvor udvalgte aktører fra sejlmiljøet er blevet inviteret til at dele deres knowhow og ideer. Trænere, atleter og officials inden for sejlsportsbranchen er interviewet, og der er blevet researchet og udarbejdet en behovsanalyse. Med udgangspunkt i dette er der blevet lavet en prototype, udviklet og produceret i to versioner. I anledning af VM i Sejlsport 2018 blev der i 2017 afholdt et event i form af en testsejlads på Egå Marina, hvor de to prototyper blev testet af to landsholdstrænere. De to tasker var designet en smule forskelligt, og specielt var det afgørende at teste størrelse på tasken, fraktionsinddeling samt fastgørelse af tasken i bådene, så de holder, også i dårligt vejr. Tasken er efterfølgende blevet tilpasset de reelle behov, der blev observeret under testen. 

Formidlingen af projektet skete før, under og efter SWC 2018. Her blev der lagt vægt på at udbrede kendskabet til indsatsen i forhold til taskerne og genanvendelsen af det indsamlede affald. Formidlingen var både henvendt til sejlsporten med primært fokus på eventets deltagere og til de frivillige samt publikum. Formålet var at vise vigtigheden af at indsamle sit affald på havet, og samtidig også formidle at affald er en ressourcer, der indgår i et genanvendelseskredsløb. Projektet nåede ud til et stort antal mennesker, idet eventet tiltrak op mod 400.000 gæster, 1500 sejlere + deres trænere, 500 pressefolk fra hele verden og mere end 800 frivillige.

Tasken var fra start tiltænkt en langt større målgruppe end blot sejlere fra VM i Aarhus 2018. Vi har derfor store forventninger om at opstarte en produktion, og skabelonen ligger klar til at sætte i gang i en produktion

Rådgiver & Udvikling

RASMUS HØRSTED JENSEN

Partner 
rasmus@worldperfect.dk
28 11 70 07

VIDEN ER GULD, 
MEN DELING ER UVURDERLIG.

Vi tror på, at et bæredygtigt samfund står stærkere, hvis vi deler den viden og de erfaringer, vi som mennesker får. Vores sender vi videre i form af et nyhedsbrev.

Så hold dig ikke tilbage og tilmeld dig her