Antropologi
Forretningsudvikling
Grafisk design
Sprog & kommunikation

Rasmus H. Jensen
Søren Stochholm

UDFORDRING

I 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad, hvor Region Midtjyllands 18 kommuner er involveret i projektet. Bæredygtighed er en af de tre kerneværdier. Arhus 2017 har et ønske om at bruge bæredygtighed til at inspirere og motivere kulturaktører og andre kulturhovedstæder. I den anledning har Aarhus 2017 indgået et samarbejde med Worldperfect, hvor vi er bæredygtighedsoperatør og strategisk partner for Aarhus 2017.

I anledning af vores rolle som operatør og strategisk partner har vi i samarbejde med Samsø Energiakademi udviklet Aarhus Sustainability Model (ASM). ASM er et redskab, der hjælper til, at kulturprojekter og -aktører gradvist kan sikre en bæredygtig omstilling. Helt konkret fremlægger modellen løsningsmuligheder inden for områderne:

1. Mad og drikke
2. Drift og mobilitet
3. Arkitektur og rammer
4. Adfærd og kommunikation


ASM indeholder også en trappemodel, som alle aktører kan benytte som et essentielt redskab til at lede deres bæredygtige omstilling.

ASM er også et inspirationsværktøj, der kan motivere til at tænke i nye innovative og bæredygtige løsninger. Derudover består vores rolle i at afholde workshops og oplæg om bæredygtighed som et dogme for innovation. Oplæggene fortæller også om, hvordan man kan bruge bæredygtighed som et strategisk virkemiddel i et kulturprojekt eller -arrangement. Vi har for nyligt, med stor success, holdt oplæg i både Bruxelles og Torino i anledningen af Aarhus 2017.

Læs mere om casen på deres
hjemmeside.

Rådgiver & Udvikling

RASMUS H. JENSEN

Partner
rasmus@worldperfect.dk
28 11 70 07

VIDEN ER GULD, 
MEN DELING ER UVURDERLIG.

Vi tror på, at et bæredygtigt samfund står stærkere, hvis vi deler den viden og de erfaringer, vi som mennesker får. Vores sender vi videre i form af et nyhedsbrev.

Så hold dig ikke tilbage og tilmeld dig her