Konceptudvikling
Borgerinddragelse
Grafisk design
Sprog & kommunikation
Affalds- og ressourceoptimering

Søren Stochholm
Lisa Hvejsel

UDFORDRING

Hele Aarhus skal til at indsamle mere affald til genanvendelse. Det kommer til at ske inden for de næste par år, hvor systemet med de nedgravede containere udvides.
Læs mere på
aarhusudenaffald.dk. Udfordringen er særlig stor i Latinerkvarterets smalle gader, hvor der hverken er plads til nedgravede containere eller store lastbiler. Der ligger også en stor kommunikationsopgave med borgerkommunikationen, for når man kræver ekstra arbejde fra borgerne, skal man begrunde og formidle det rigtigt.

 

Genbrugsvognen er en skræddersyet løsning til indsamling af affald til genanvendelse i Latinerkvarteret i Aarhus. En løsning, Worldperfect har udviklet for og med AffaldVarme Aarhus. Worldperfect har stået for processen fra den første konceptudvikling og er med helt til den sidste evaluering.

Latinerkvarteret er noget særligt, og det kræver en særlig løsning. Kvarterets æstetik gør at det eksisterende materiel - et sæt store plastcontainere - uegnet. Men det eksisterende materiel har de fordele, at de kan tømmes med det eksisterende system, så løsningen kræver en kobling af de normale containere med en æstetisk indpakning.

Det allerførste vi lavede, var derfor en konceptudviklingsworkshop, hvor vi havde inviteret en række lokale topguns med skæve hjerner og gerne lidt olie på fingrene (arkitekter, en opfinder, antroploger, m.fl.). til at udvikle 4 semifærdige skitser, som vi med AffaldVarme efterfølgende kunne drøfte til bunds og derefter vælge den bedste.

Parallelt med dette havde vi i samarbejde med
Mejlgade Lab fundet en borgergruppe, som repræsenterer Genbrugsvognens målgruppe. Borgerne har vi inddraget via en række borgerinddragelsesworkshops og online kommunikation.

Center for Rumteknik designede vognen færdig, og Worldperfect har lavet kommunikationen på og omkring vognen. Bl.a. var der et ønske fra borgergruppen om at kunne følge projektet tæt, og derfor kommunikerer vi hver uge de indsamlede affaldsmængder på et A-skilt på vejen. Endelig har vi også lavet sorteringsvejledning, informationsbrev til borgerne og hjulpet med PR om projektet.

Som Klima-, Energi- og Bygningsordfører for Socialdemokraterne Jens Joel sagde det til åbningen:
“De fine ord og målsætninger fra Borgen omsættes i praksis af byens skarpeste bæredygtighedsfolk i Mejlgade Lab, WorldPerfect, kommunen og blandt aarhusianerne. Tak!”

Rådgiver & Udvikling

SØREN STOCHHOLM

​Partner 
soren@worldperfect.dk
26 19 52 54

VIDEN ER GULD, 
MEN DELING ER UVURDERLIG.

Vi tror på, at et bæredygtigt samfund står stærkere, hvis vi deler den viden og de erfaringer, vi som mennesker får. Vores sender vi videre i form af et nyhedsbrev.

Så hold dig ikke tilbage og tilmeld dig her