Studenterhusfonden og Miljøstyrelsen

Sprog og kommunikation
Grafisk design
Antropologi
Konceptudvikling
Brugerinddragelse og workshops

Rasmus Hørsted Jensen
Maria Vase
Stine Bigum
Lisa Hvejsel

UDFORDRING

I de danske fødevarers forsyningskæde bliver der genereret omkring 716.000 ton madspild om året. Husholdningen er det led i kæden, som skaber den største mængde med 260.000 ton per år, hvilket svarer til 36 % af det samlede madspild i Danmark. Madspildet pr. uge pr. person er større hos personer, der bor i etageboliger til forskel fra personer der bor i enfamilieboliger. Studerende er en målgruppe, der ofte bor i lejlighed enten for sig selv eller sammen med andre. Studenterhusfonden, som driver kantiner på Aarhus Universitet, har en stor viden og erfaring med minimering af madspild. Denne viden vil de gerne give videre til de studerende, så de lærer gode vaner, der kan være med til at minimere deres madspild.

I efteråret 2016 fik vi i samarbejde med Studenterhusfonden støtte fra Miljøstyrelsen til at udføre projektet  “Mindre madspild hos Aarhus Universitets studerende”. Formålet var netop at give de studerende redskaber og viden til at minimere deres madspild ud fra ideen om “learning by doing”. For bedst muligt at skabe den rette adfærdsændring hos de studerende var vi nødt til først at kende deres adfærd og vaner i forhold til mad og madlavning. Derfor foretog vi en antropologisk undersøgelse, hvor vi fik mulighed for at komme tættere på de studerende. Undersøgelsen viste, at de studerende ser det at lave mad sammen med andre som værende et positivt element både i forhold til minimeringen af madspildet i deres dagligdag og i forhold til deres sociale liv.

 

Ydermere blev vi opmærksomme på, at det vil være fordelagtigt at give de studerende mere viden om brugen af råvarerne, så de lærer at håndtere kendte råvarerne, samt lærer nye og anderledes råvarer, som kan udvide deres klassiske opskriftsrepertoire. Den antropologiske undersøgelsen affødte etableringen af et ambassadørkorps bestående af studerende. Dette gjorde vi for at knytte vores målgruppe tættere på projektet og dermed lære deres adfærd og interesseområder endnu bedre at kende. På samme tid gav vi dem også et ejerskab i projektet, da de blev inddraget projektets udvikling.

På baggrund af forståelsen af målgruppen udviklede vi Cook Up-konceptet, som også blev projektets hovedaktivitet. Helt banalt er konceptet, at studerende laver mad i fællesskab, mens de lærer at håndtere råvarer i praksis. På den måde får de et større kendskab til minimeringen af madspild gennem den konkrete madlavningsproces. Der blev afholdt en række Cook Up-arrangementer gennem projektets forløb. Til den sidste af disse kom Connie Hedegaard, som er Aarhus Universitets bestyrelsesformand, og andre fra ledelsen for at se konceptet i action. For at styrke Cook Up-konceptets mulighed for at skabe en adfærdsændring hos de studerende i deres eget hjem udviklede vi derudover en opskriftsamling. Opskriftsamlingen indeholder opskrifterne fra Cook Up-arrangementerne samt madspildstips og mere generel viden omkring madlavning.

Rådgiver & Udvikling

RASMUS HØRSTED JENSEN

Partner 
rasmus@worldperfect.dk
28 11 70 07

VIDEN ER GULD, 
MEN DELING ER UVURDERLIG.

Vi tror på, at et bæredygtigt samfund står stærkere, hvis vi deler den viden og de erfaringer, vi som mennesker får. Vores sender vi videre i form af et nyhedsbrev.

Så hold dig ikke tilbage og tilmeld dig her