NorthSide og Miljøstyrelsen

Produkt- og konceptudvikling
Sprog og kommunikation
Grafisk design
User Need & Research

Jakob Baungaard
Maria Vase
Lisa Hvejse

UDFORDRING

Festivaler og events er storforbrugere af plastemballage, fordi disse begivenheder ofte er midlertidige rum, hvor gæsterne på kort tid indtager store mængder af mad og drikke. I de sidste mange år er affaldet på NorthSide Festival blevet sorteret i mange forskellige fraktioner af gæster, frivillige, og organisationen selv. 

Festivalen har en ambition om at blive ved med at udvikle arbejdet med bæredygtighed, så de år efter år gradvist bliver mere bæredygtige. Derfor var en af udfordringerne i 2017 at skabe et lukket kredsløb for plastaffaldet - mere præcist ølkrusene -, således plastaffaldet kunne genanvendes med det formål, at det kunne vende tilbage til NorthSide Festival året efter i en ny forbedret form.

 

PlateMate er løsningen på denne udfordring. PlateMate er en tallerken, som er formgivet med udgangspunkt i festivalers plastforbrug samt festivalgæsterne spiseadfærd. Tankerne bag selve designet er, at det skal løse en kendt festivaludfordring – nemlig at hjælpe festivalgæsten med at holde både tallerken, drikkekrus og samtidig have en hånd fri til at spise med. Vi har løbende gennem projektet inddraget brugerne i designprocessen og foretaget prototypetest, så designet passer til målgruppens behov. 

Bag det fysiske tallerken-design er et koncept, som udfordrer vores eksisterende forståelse af engangsservice. PlateMate er lavet af 100% genbrugsplast fra
NorthSide Festival 2017. Det plast, som smides ud på festivaler, har ofte en høj værdi, idet den kun er blevet brugt en gang. Ofte bliver plasten blot sendt til forbrændingen eller downcycled.

Med designløsningen PlateMate har vi skabt et lukket kredsløb på NorthSide, hvor den fødevaregodkendte plast - ølkrusene - bliver indsamlet, bearbejdet, omdannet og kommer tilbage til festivalen året efter som PlateMate. Herved kan den bruges år efter år uden at skulle omsmeltes, hvilket reducerer materiale- og energiforbruget. Igennem hele processen har der været fuld sporbarhed, således at vi har kunnet sikre, at plastaffaldet ikke er blevet forurenet med anden udefrakommende plast. I skrivende stund er eneste benspænd for udbredelsen af konceptet EU-kommissionens manglende stillingtagen til genanvendelsen af plast til direkte fødevarekontakt, til trods for at virksomheder er godkendt til netop denne proces af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. På baggrund af dette måtte vores fuldskala prototypetest på NorthSide 2018 foregå ved, at vi fik lavet et fødevaregodkendt mellemlagspapir, som kunne lægges oven på tallerken, så maden ikke kom i direkte kontakt med tallerken.

Både testen på NorthSide 2018 og arbejdet med at indsamle, bearbejde og støbe PlateMate viser, at det er muligt at skabe et lukket kredsløb, hvor man kan følge plasten gennem hvert enkelt step i behandlingsprocessen. Herved tydeliggør projektet også, at teknologien og leverandørerne i kredsløbet kan løfte opgaven og genanvende fødevaregodkendt plastaffald til nye plastmateriale til fødevarekontakt.

Rådgiver & Udvikling

JAKOB BAUNGAARD

​Partner 
jakob@worldperfect.dk
24 65 14 07

VIDEN ER GULD, 
MEN DELING ER UVURDERLIG.

Vi tror på, at et bæredygtigt samfund står stærkere, hvis vi deler den viden og de erfaringer, vi som mennesker får. Vores sender vi videre i form af et nyhedsbrev.

Så hold dig ikke tilbage og tilmeld dig her